Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 17. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 sierpnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!

Uporczywie postulowana przez polityków PO "reforma" mediów publicznych w istocie ma na celu ich upolitycznienie oraz całkowite podporządkowanie koalicji rządzącej. Niepowodzenie związane z nieuchwaleniem ustawy medialnej uniemożliwia uwłaszczenie się osób powiązanych z obozem władzy na majątku mediów publicznych. Dlatego też należy bacznie przyglądać się kolejnym planom "reform" koalicji rządzącej, dotyczącym mediów publicznych.

Niewątpliwie środki masowego przekazu odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa w demokratycznym państwie prawnym, zapewniają przestrzeganie wolności słowa, służą szeroko pojętej kulturze, podstawowym interesom Narodu i państwa polskiego. Jednakże aby cele te były prawidłowo realizowane, media muszą być wolne od nacisków i wpływów politycznych, niezależnie od ekip rządzących oraz sympatii politycznych.

Postulowany w ostatnich dniach przez PO pomysł likwidacji TVP i Polskiego Radia SA jest kolejnym niedorzecznym pomysłem Platformy, zmierzającym wyłącznie do podporządkowania mediów publicznych koalicji rządzącej oraz do obsadzenia stanowisk przez osoby powiązane bądź sympatyzujące z PO. Likwidacja mediów publicznych wiązać się będzie także ze zmniejszeniem liczby pracowników chronionych obecnie przez związki zawodowe. Jest to kolejny typowo doraźny akt interwencyjny mający spełniać cele czysto polityczne i pomijający misję mediów publicznych. Pod otoczką restrukturyzacji mediów Platforma Obywatelska podejmuje działania w kierunku całkowitego upolitycznienia TVP i Polskiego Radia SA.

Z poważaniem
Jan Dobrzyński
senator Rzeczypospolitej Polskiej


Spis oświadczeń