Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 20. posiedzeniu Senatu
w dniu 30 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!

Wobec rozpoczęcia procedury prywatyzacji Białostockich Zakładów Graficznych SA w Białymstoku, czyli jednego z nielicznych w regionie podlaskim przedsiębiorstw będących własnością Skarbu Państwa, które nie zostało sprywatyzowane, biorąc pod uwagę jego ogromne znaczenie dla całego regionu podlaskiego jako zakładu pracy zatrudniającego kilkaset osób oraz prestiż na rynku polskim i rynkach zagranicznych, pragnę zwrócić się do Pana Ministra z następującymi zapytaniami:

1. Na jakim etapie znajduje się obecnie postępowanie prywatyzacyjne dotyczące tej firmy?

2. Czy ustalono, kto i w jakim celu wykupi udziały firmy?

3. Czy zostanie utrzymany dotychczasowy profil Białostockich Zakładów Graficznych SA w Białymstoku, czy też planowane są w nim zmiany, a jeśli tak, to w jakim zakresie, i jakie są wobec tego perspektywy dotychczasowych wykwalifikowanych pracowników?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń