Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 21. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 listopada 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!

W mediach coraz częściej pojawiają się niepokojące informacje o planowanych reformach w oświacie, które mogą prowadzić wręcz do jej prywatyzacji. Z przedstawionych mi informacji wynika, iż rząd PO-PSL opracowuje plan reformy oparty na umożliwieniu stowarzyszeniom, firmom i prywatnym osobom przejmowania publicznych szkół od samorządów terytorialnych.

Placówki takie byłyby przekazywane na podstawie umowy z samorządem w drodze uchwały rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa. Teraz możliwe jest przejęcie jedynie tych szkół, które gmina likwiduje. Zwykle są to placówki, które mają mało uczniów.

Działania takie budzą niepokój społeczeństwa polskiego. W świetle przygotowywanych zmian samorząd mógłby oddawać w ręce prywatne duże, faktycznie niezagrożone likwidacją szkoły. Co ważniejsze, w takich prywatnych szkołach nie obowiązuje przecież Karta Nauczyciela. To może stać się podstawą do wydłużania czasu pracy nauczycieli i zmniejszania ich wynagrodzeń.

Dlatego też zwracam się do Pani Minister o wskazanie, na czym miałaby polegać reforma oświaty w tym zakresie oraz jakie środki prawne przewiduje Pani w celu ochronienia publicznych szkół przed prywatyzacją. Czy nie obawia się Pani, iż samorządy będą chętniej przekazywały publiczne szkoły w ręce prywatne, tylko i wyłącznie po to, by pozbyć się finansowego balastu? W jaki sposób zagwarantuje się, że prywatyzacja nie obejmie wszystkich dotychczas publicznych placówek oświatowych? Na jaką ochronę prawną mogą liczyć nauczyciele, którzy wskutek dokonanej prywatyzacji utracą przywileje zagwarantowane Kartą Nauczyciela?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń