Senatorowie

Kluby i koła senackie

  • Klub Senatorów Platforma Obywatelska (52 senatorów)
  • Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość (37 senatorów)
  • Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego (2 senatorów)
  • Klub Polska Jest Najważniejsza (1 senator)
  • Koło Senackie "Obywatele do Senatu" (3 senatorów)
  • Senatorowie niezrzeszeni (4 senatorów)

Przynależność Senatorów do klubów i kół

Informacje na temat pracowników i społecznych współpracowników
klubów i kół parlamentarnych (sejmowych i senackich) określone przepisami
art. 18 ust. 3a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora są podane
na stronie http://www.sejm.gov.pl