Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 23. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!

Coraz częściej pojawiają się informacje, iż od kilku miesięcy byli funkcjonariusze SB znajdują zatrudnienie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Napawa to niepokojem społeczeństwo polskie, które doskonale pamięta krzywdy wyrządzone mu przez peerelowskie służby.

Oczywiście rozumiem, iż w procesie rekrutacyjnym powinny liczyć się przede wszystkim kwestie merytoryczne, jednakże nie możemy dopuścić do odradzania się wpływów byłych funkcjonariuszy SB.

Dlatego też zwracam się do Pana Premiera o udzielenie informacji, czy rzeczywiście w ciągu ostatnich kilku miesięcy na stanowiskach kierowniczych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostały zatrudnione osoby związane z SB. Proszę o wskazanie, ile takich osób zostało zatrudnionych w ciągu ostatniego roku oraz na jakich stanowiskach.

Ponadto proszę o udzielenie informacji, czy oraz w jaki sposób weryfikowane są informacje o potencjalnych kandydatach do pracy w ABW, podawane przez nich w toku procesu rekrutacyjnego.

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń