Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 20. posiedzeniu Senatu
w dniu 30 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!

Od około trzech lat szkoły specjalne, do których uczęszczają upośledzone dzieci, nie prowadzą działalności w weekendy, to jest w soboty i w niedziele. Wcześniej szkoły specjalne prowadziły działalność siedem dni w tygodniu.

W szkołach specjalnych, przy których funkcjonują internaty przystosowane dla chorych dzieci oraz pracuje wykwalifikowana kadra, dzieci czują się znacznie lepiej, gdyż mają zapewnioną znacznie lepszą opiekę. Podczas gdy w sytuacji niektórych dzieci upośledzonych powyższe przepisy nie czynią niczego złego, gdyż na soboty i niedziele wracają one do swoich rodzin, to w sytuacji upośledzonych sierot ma to ogromne znaczenie. Te ostatnie w dni wolne, kiedy szkoła jest zamknięta, tułają się po domach dziecka, ośrodkach opiekuńczych, które nie tylko nie zapewniają im odpowiedniej opieki, ale często negatywnie wpływają na ich samoocenę, poczucie ludzkiej wartości.

Należy podjąć natychmiastowe działania, aby zmienić tę chorą sytuację. Jeżeli szkoły specjalne nie mogą funkcjonować również w weekendy, to należy utworzyć specjalne ośrodki, domy opieki dla chorych dzieci sierot, tak aby mogły one przebywać w otoczeniu innych dzieci dotkniętych kalectwem oraz pod opieką specjalistów.

Dlatego też zwracam się do pani minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy w przedstawionej kwestii są podejmowane jakiekolwiek działania, jeżeli tak, to jakie i w jakim kierunku, a jeżeli nie, to proszę o wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wskazanie, w jakim terminie kwestia ta zostanie rozstrzygnięta?

Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń