Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
wspólnie z innymi senatorami

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Z wywiadu pod tytułem "Bez dobrych uczelni cudu nie będzie", zamieszczonego w "Rzeczpospolitej" z dnia 26 listopada 2007 r., w którym pan minister nauki i szkolnictwa wyższego jednoznacznie wskazuje, iż "wykorzysta działalność kontrolną" w stosunku do uczelni o. Tadeusza Rydzyka, wynika, iż sprawowanie funkcji nadzorczych wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym będzie miało charakter nieobiektywny, krzywdzący podlegające jej jednostki. Naruszanie przez nadzorujący organ państwa dobrego wizerunku uczelni w mediach poprzez podważanie zgodności jej funkcjonowania z obowiązującym prawem przed dokonaną kontrolą świadczy o uprzedzeniach do katolickich instytucji naukowych.

Jan Dobrzyński
Zbigniew Cichoń
Grzegorz Banaś
Zdzisław Pupa
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
Maciej Klima
Piotr Kaleta
Tadeusz Gruszka
Witold Idczak
Stanisław Piotrowicz
Kazimierz Jaworski
Bronisław Korfanty
Stanisław Kogut
Janina Fetlińska
Tadeusz Skorupa
Władysław Dajczak
Wiesław Dobkowski
Władysław Ortyl
Waldemar Kraska

 


Spis oświadczeń