Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Obwodnica Augustowa i związany z nią problem egzystencjalny mieszkańców terenów położonych nad Rospudą nie powstał na przestrzeni roku. Przygotowywanie warunków budowy drogi trwało około dziesięciu lat. Uwzględniony wariant uzyskał akceptację ze strony ekologów jako optymalny wśród możliwych. Czy wówczas nie brano pod uwagę walorów przyrodniczych Doliny Rospudy? Brano, i stąd różne warianty budowy obwodnicy.

Zarówno ekolodzy, jak i Komisja Europejska wskazują na inne, lepsze propozycje. Każda będzie ingerencją w środowisko, nawet ta najnowsza, czyli wiszący most. Trudno tu o stopniowanie zagrożenia dla przyrody. Czy w związku z tym nie powinniśmy budować drogi w okolicy Augustowa?

Pamiętajmy, że największą wartością jest jednak życie człowieka. Ile już istnień ludzkich zeszło z tego świata, a ile jeszcze narazimy na śmierć? Jeżeli dotychczasowy wariant jest tak bardzo niekorzystny, to ile maksymalnie czasu potrzebujemy na wdrożenie kolejnego? Dziesięć, piętnaście lat?

Jan Dobrzyński

 


Spis oświadczeń