Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 21. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 listopada 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!

Od kilkunastu miesięcy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zadają sobie pytanie: czy uda się uratować polskie stocznie, aby nasi współrodacy nie tracili miejsc pracy, a rodziny nie traciły nierzadko jedynego źródła dochodu?

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż plan zaproponowany przez Komisję Europejską może przekreślić szansę na dalszą produkcję statków w Gdyni i Szczecinie, a to może oznaczać dla pracowników stoczni jedno: utratę miejsc pracy. Wyzbycie się majątku stoczni, zgodnie z wytycznymi Brukseli, może okazać się także tragiczne w skutkach. Również nakazanie stoczniom zwrotu środków finansowych otrzymanych przez nie w formie pomocy publicznej wiązać się będzie z koniecznością ogłoszenia upadłości tych zakładów pracy.

Czując powagę sprawy oraz znaczenie, jakie wymienione stocznie mają dla obywateli, zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem: czy widzi Pan realną szansę na skuteczną restrukturyzację stoczni? Jeżeli tak, to na czym ona miałaby polegać oraz jakie zakładane efekty przyniesie?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń