Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 28. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 marca 2009 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!

W sytuacji, w jakiej znalazła się obecnie gospodarka Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym jej obywatele, pomysł, by pomóc obywatelom w spłacie kredytów mieszkaniowych, jest krokiem w dobrym kierunku. Należy się jednak zastanowić nad innym sposobem udzielenia pomocy kredytobiorcom aniżeli przerzucanie obowiązku spłacania zaciągniętych kredytów na budżet państwa. Bardzo ogólnikowo przedstawiona przez Pana Premiera idea pomocy rządowej w tym zakresie nie tylko wiąże się z wieloma wątpliwościami natury technicznej i prawnej, między innymi z tym, z jakich środków będą spłacane raty kredytów, ale także przesłankami, które będą musieli spełnić kredytobiorcy, aby uzyskać taką pomoc.

Dlatego też zwracam się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy został już przygotowany projekt ustawy w zakresie udzielania pomocy rządowej w spłacie kredytów mieszkaniowych?

2. Jeżeli tak, to proszę o wskazanie, jaka jest planowana idea udzielanej pomocy: czy będzie to pomoc zwrotna czy też bezzwrotna? Na jakich warunkach będzie ona udzielana oraz w jaki sposób zwracana?

3. Z jakich środków ma pochodzić wspomniana pomoc oraz jakie będą przesłanki do jej uzyskania?

Jeżeli taki projekt ustawy jeszcze nie powstał, to proszę o wskazanie, na jakim etapie znajdują się prace nad nim i kiedy planowane jest ich zakończenie.

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń