Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 25. posiedzeniu Senatu
w dniu 15 stycznia 2009 r.

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze

Jak pokazały ostatnie wydarzenia, energetyczne uzależnienie Rzeczypospolitej Polskiej od rosyjskich dostaw gazu niesie ze sobą poważne zagrożenie. Niestety, temat bezpieczeństwa energetycznego Polski,  był uporczywie ignorowany przez obecny rząd. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia rangi międzynarodowej, nie można podchodzić obojętnie do tego problemu. Dlatego też zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki w celu uniezależnienia Rzeczypospolitej Polskiej od dostaw rosyjskiego gazu, tak aby sytuacja, która dotknęła w ostatnim czasie większość państw europejskich (odcięcie od dostaw gazu w większym lub mniejszym stopniu) nie powtórzyła się w Polsce?

Czy rząd zamierza kontynuować realizację planów zakupu gazu z Norwegii? Jeżeli tak, to jakie kroki zostały już w tym celu podjęte albo w najbliższym czasie zostaną podjęte, a jeżeli nie, to jaka jest alternatywa dla gazu rosyjskiego?

Czy widzi Pan możliwości zwiększenia wydobycia polskiego gazu? Na jaką skalę?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń