Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 23. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!

Otrzymałem informację, że na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych można będzie na potrzeby budowy dróg i autostrad pozyskiwać grunty - w tym zajęte dotychczas na rodzinne ogrody działkowe - bez konieczności wypłacenia odszkodowania członkom Polskiego Związku Działkowców za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność, oraz za składniki majątkowe Polskiego Związku Działkowców, stanowiące jego własność, a niepodlegające odtworzeniu.

Rozumiem konieczność uproszczenia procedur pozwalających na znacznie szybszą realizację inwestycji infrastrukturalnych, jednakże nie można pozbawiać działkowców odszkodowań za przejęcie działek wraz z ich mieniem, które nabywane było latami. Ponadto w demokratycznym państwie prawnym ochrona własności powinna być preferowana tak przez prawo, jak i przez ustawodawcę. Nie można zatem wbrew temu pozbawiać prawowitych właścicieli ich własności z wyłączeniem uzyskania za nie stosownego odszkodowania.

Dlatego też zwracam się do pana ministra z prośbą o wskazanie, w jakim zakresie i jakimi sposobami działkowcy będą chronieni przed sukcesywnym pozbawianiem ich prawa własności, a także w jaki sposób zapewni się im rekompensatę za pozostawione mienie oraz jak będzie ona naliczana.

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń