Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 20. posiedzeniu Senatu
w dniu 30 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!

Od 17 kwietnia 2007 r. został w Polsce usankcjonowany obowiązek jazdy z włączonymi światłami również od 1 marca do 30 września. Tym samym od kwietnia 2007 r. kierowcy mają ustawowy obowiązek jazdy z włączonymi światłami przez cały rok. Według mnie znacznie więcej jest plusów niż minusów jazdy z włączonymi światłami przez cały rok.

Biorąc jednak pod uwagę głosy przeciwników wspomnianej ustawy, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy wprowadzenie w kwietniu 2007 r. zmian legislacyjnych w zakresie obowiązku jazdy z włączonymi światłami przez cały rok spowodowało widoczne zmiany w bezpieczeństwie na drogach, a jeśli tak, to w jakim zakresie?

2. Czy po wprowadzeniu tych zmian liczba wypadków, zarówno z udziałem samych pojazdów samochodowych, jak i pieszych, w stosunku rocznym się zwiększyła, czy też zmniejszyła? Proszę o podanie stosownych liczb.

3. Czy wobec tego planowane są zmiany legislacyjne w tej kwestii, a jeżeli tak, to jakie i w jakim terminie?

Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń