Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 20. posiedzeniu Senatu
w dniu 30 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!

Dotarły do mnie informacje o nasilających się przejawach nietolerancji na tle rasowym i narodowościowym, występujących coraz częściej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według przekazanych mi informacji ofiarami tego pada coraz więcej obcokrajowców podejmujących studia na polskich uczelniach. Są to więc osoby wykształcone, zdobywające nowe umiejętności, takie, na których powinno nam zależeć. To właśnie takie osoby powinny być otaczane szczególną opieką ze strony państwa. Ci młodzi ludzie w Polsce zdobywają wykształcenie i wyjeżdżają z kraju. Odpływ młodych, dobrze wykształconych ludzi jest dramatem całego narodu. Nie można akceptować sytuacji, w której patologiczna część społeczeństwa hołduje rasistowskim hasłom, takim jak "Polska dla Polaków", "Biała Polska", "No yellow people", "white power" et cetera, a reszta społeczeństwa się temu biernie przygląda i nie reaguje. Nie chodzi tu jedynie o osoby o czarnym kolorze skóry. Ofiarami rasizmu w Polsce coraz częściej są Szwedzi, Norwegowie, Duńczycy. Nie mogą oni w takich sytuacjach skontaktować się z funkcjonariuszami Policji, bowiem ci najczęściej nie znają języka angielskiego! Taka sytuacja jest niedopuszczalna w XXI wieku, szczególnie w kraju będącym od kilku lat członkiem Unii Europejskiej.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z następującymi zapytaniami.

Czy przewiduje pan zastosowanie radykalnych środków prawnych w celu zapobieżenia szerzącej się w Polsce nietolerancji na tle rasowym i narodowościowym - jeżeli tak, to jakich - a także zwiększenia ochrony prawnej osób innych narodowości oraz osób o kolorze skóry innym niż biały na terytorium Rzeczypospolitej?

Czy przewiduje się wprowadzenie obowiązku znajomości co najmniej jednego języka obcego jako wymogu pozytywnego przejścia egzaminów wstępnych na uczelnie przygotowujące ludzi do służby w Policji, a także dokształcania językowego funkcjonariuszy już pracujących w Policji, tak aby każdy obcokrajowiec potrzebujący ich pomocy mógł swobodnie się z nimi porozumieć?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń