Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 22. posiedzeniu Senatu
w dniu 20 listopada 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!

Z publikowanych ostatnio informacji wynika, iż znacznie opóźnia się przerzut polskiego sprzętu wojskowego z Iraku. Miał on rzekomo dotrzeć do Polski w połowie listopada, jednak jeden ze statków z polskim sprzętem przebywa obecnie w Holandii, a drugi - w Stanach Zjednoczonych.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie następujących informacji.

1. Dlaczego polski sprzęt wojskowy, wykorzystywany przez polskich żołnierzy w Iraku, dotąd nie dotarł do Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że stacjonujący w Iraku żołnierze wrócili już pod koniec października?

2. Czym spowodowane jest to opóźnienie?

3. Dlaczego trasa morska wyżej wymienionych statków została zmieniona?

4. Czy zostały przygotowane i wdrożone procedury, a jeśli tak, to jakie, mające na celu uniknięcie kradzieży sprzętu wojskowego podobnej do tej, z jaką mieliśmy do czynienia podczas transportu polskiego sprzętu przez Pakistan do Afganistanu?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń