Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 24. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!

Przekazano mi informację o planach likwidacji domów dziecka działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzaniu w zamian procedur usprawniających zamieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

To bardzo szczytna inicjatywa. Miejsce dziecka jest w rodzinie. Bardzo ważną kwestią jest jednakże to, iż w państwowych domach dziecka przebywa wiele dzieci, których rodzice posiadają władzę rodzicielską, a jedynie jej nie wypełniają. Częściowo jest to efekt przerzucania odpowiedzialności finansowej za wychowanie dzieci na państwo, częściowo także skutek emigracji zarobkowej rodziców, podczas której państwowe domy dziecka pełnią funkcję "przechowalni" dzieci.

Nierzadko rodzice pomimo posiadania pełni praw nie interesują się dziećmi pozostawionymi w domach dziecka przez lata. A przecież tak wiele polskich rodzin wyraża wolę adopcji dzieci niczyich. Procedury adopcyjne w Polsce trwają niezwykle długo. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia.

Dlatego też zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Na jakim jest etapie planowana reforma połączona z likwidacją państwowych domów dziecka oraz na kiedy planuje się całkowitą ich likwidację?

2. Dlaczego w aspekcie tej reformy pomija się kwestie formalizmu związanego z procedurami adopcyjnymi?

3. Czy rząd zamierza przedsięwziąć jakiekolwiek środki, aby usprawnić procedury adopcyjne w Polsce?

4. Czy zostaną podjęte jakiekolwiek kroki celem uregulowania sytuacji prawnej pozostających przez lata w domach dziecka dzieci, których rodzice dysponują władzą rodzicielską pomimo jej faktycznego niesprawowania, co w rzeczywistości uniemożliwia znalezienie im nowego domu i adopcyjnych rodziców?

Jan Dobrzyński
senator Rzeczypospolitej Polskiej


Spis oświadczeń