Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 20. posiedzeniu Senatu
w dniu 30 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Z informacji przedstawionych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury wynika, że w związku z Euro 2012 jak dotąd wybudowano jedynie 699 km z planowanych 1605 km autostrad oraz 317 km z planowanych 2418 km dróg ekspresowych. Jest to niewątpliwie kropla w morzu potrzeb. W odniesieniu do autostrad do tej pory zrealizowano zaledwie 43% planowanych tras, w odniesieniu zaś do dróg ekspresowych - jedynie 13%.

Biorąc pod uwagę, że Euro 2012 zbliża się wielkimi krokami, polskie drogi zaś nie są w żaden sposób na to wydarzenie przygotowane, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii. Proszę o wskazanie, na jakim etapie znajdują się przygotowania infrastrukturalne do zorganizowania Euro 2012 oraz czy dotrzymane zostaną założone terminy, a także w jaki sposób resort zamierza to osiągnąć.

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń