Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 28. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 marca 2009 r.

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Do dnia dzisiejszego ciało zamordowanego w Pakistanie polskiego inżyniera znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu nieznanym jego rodzinie, a tym bardziej polskiemu rządowi. Z przedstawionych mi informacji wynika, iż osoby odpowiedzialne za śmierć P. S., za przekazanie jego zwłok stawiają określone żądania. Niewątpliwie działania polskich i pakistańskich służb nie były wystarczające do tego, aby uwolnić porwanego Polaka, jednakże w tej chwili istotną rzeczą jest odzyskanie przez rodzinę jego ciała. Do tego potrzebna jest daleko idąca dobra wola ze strony władz Pakistanu.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jakie kroki podjął rząd Rzeczypospolitej Polskiej celem odzyskania ciała zamordowanego Polaka oraz na ile są one skuteczne?

2. Czy w przypadku braku efektywności dotychczasowych działań przewiduje Pan podjęcie bardziej drastycznych kroków? Jeżeli tak, to jakich i w jakim terminie?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń