Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 27. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 lutego 2009 r.

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!

Uzyskałem wiele niepokojących informacji dotyczących aktualnej sytuacji finansowej Policji, która to sytuacja może w istotny sposób wpłynąć na sposób jej funkcjonowania i organizacji. Według mojej wiedzy istnieje poważne zagrożenie, iż wielu funkcjonariuszy może nie otrzymać pełnych wynagrodzeń, a wydatki na funkcjonowanie służb, w tym na paliwo do policyjnych pojazdów służbowych, mają zostać znacznie ograniczone.

Rozumiem intencję polskiego rządu, aby ograniczać wydatki państwa w obliczu zagrożenia kryzysem, jednakże nie może to się odbywać kosztem bezpieczeństwa państwa polskiego oraz jego obywateli. Zbyt drastyczne ograniczenie wydatków w tym zakresie może w poważnym stopniu wpłynąć na jakość pracy wykonywanej przez funkcjonariuszy Policji, na ich skuteczność, a tym samym na ochronę porządku publicznego w Polsce.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jaki jest rzeczywisty rozmiar, skala oszczędności w Policji w roku 2009 wobec sytuacji z lat poprzednich?

2. W jakim stopniu wspomniane oszczędności wpłyną na rozwój i funkcjonowanie Policji, w tym na zatrudnianie nowych funkcjonariuszy i tworzenie nowych etatów, a także na prawidłowe i efektywne wykonywanie przez nich czynności?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń