Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 22. posiedzeniu Senatu
w dniu 20 listopada 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Już od ponad piętnastu lat toczą się rozmowy na temat konieczności wybudowania lotniska w Białymstoku. Sprawa jego lokalizacji budziła i nadal budzi wiele kontrowersji, jednakże jego niezbędność dla dalszego rozwoju województwa podlaskiego jest niepodważalna.

Rada Miejska Białegostoku zauważyła potrzebę wprowadzenia powszechnie obowiązujących regulacji prawnych umożliwiających przyspieszenie powstania lotnisk użytku publicznego, w tym zwłaszcza w Białymstoku. Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii budowy lotniska regionalnego w Białymstoku oraz odpowiednich regulacji prawnych, a także o przyjrzenie się prawidłowości i rzetelności prowadzonego postępowania w sprawie budowy tego lotniska. Proszę też o udzielenie informacji, czy w tej sprawie zostały już podjęte ostateczne decyzje. Jeżeli tak, to jakie, a jeżeli nie, to kiedy zostaną one podjęte, tak aby mogła wreszcie ruszyć budowa?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń