Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 21. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 listopada 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!

W świetle pojawiających się w mediach informacji o możliwości zorganizowania Euro 2012 wespół z Niemcami zamiast z Ukrainą, proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Czy zdaniem Pana jako ministra sportu przedstawianie takich informacji przez nowego prezesa PZPN Grzegorza Lato ma jakiekolwiek uzasadnienie prawne bądź faktyczne? Na czym się ono opiera? Czy prezes PZPN jest osobą uprawnioną do podejmowania jakichkolwiek decyzji w tej kwestii, a jeżeli nie, to czy zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje?

W przypadku uznania, iż pan Grzegorz Lato nie jest osobą upoważnioną do wygłaszania takich stwierdzeń, proszę o podjęcie działań celem oficjalnego ich zdementowania, tak aby stosunki polsko-ukraińskie nie ucierpiały wskutek wygłaszania tego typu wypowiedzi.

Ponadto proszę o ustosunkowanie się do zarzutów legalności zjazdu PZPN, na którym nowym prezesem został pan Grzegorz Lato. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż protest przeciwko sposobowi wyboru kandydatów wyraża jeden z okręgowych związków, kolejny protest pochodzi zaś od osoby związanej z drugim z kandydatów. Czy Pana zdaniem wymieniony zjazd PZPN odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz bez jakichkolwiek nieprawidłowości skutkujących jego nielegalnością? Czy zostały podjęte jakiekolwiek czynności mające na celu ustalenie tego? Jeżeli tak, to jakie to czynności oraz kiedy opinia publiczna będzie mogła zapoznać się z ich wynikiem?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń