Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 26. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 lutego 2009 r.

Oświadczenie skierowane do sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych Julii Pitery

Pojawiające się w mediach informacje o planowanych zmianach w sposobie finansowania partii politycznych związnych z odejściem od budżetowego finansowania partii budzą wiele wątpliwości. Rozumiem, że proponowane zmiany są istotne w obecnej sytuacji budżetu państwa, jednakże nie należy zapominać o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą odejście od budżetowego finansowania partii politycznych na rzecz finansowania z prywatnych środków.

Dlatego też zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Jaką przewiduje się alternatywę dla budżetowego finansowania partii politycznych?

2. Jakie zostaną przedsięwzięte działania w celu zapobieżenia szerzeniu się procedur korupcyjnych, które mogą być związane z finansowaniem partii z prywatnych środków?

3. Jaki organ sprawowałby nadzór nad finansowaniem partii?

Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń