Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 23. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego

Szanowny Panie Marszałku!

W ostatnim czasie uzyskałem wiele informacji od sędziów Rzeczypospolitej Polskiej o ewentualnych nieprawidłowościach w trakcie uchwalania ustawy z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Według tych informacji mogło dojść do naruszenia procedury przewidzianej w art. 119 ust. 1 Konstytucji RP i art. 37 ust. 2 i 3 Regulaminu Sejmu poprzez zaniechanie przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu i przeprowadzenie tego czytania na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniach 17 i 23 września 2008 r.

Z przekazanych mi informacji wynika, iż wprowadzenie nowych stanowisk w sądach nastąpiło w drodze trzech czytań projektu ustawy w trakcie obrad plenarnych, z uwzględnieniem konsultacji w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a wcześniej - konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. Tymczasem ustawa je uchylająca została przyjęta z całkowitym pominięciem tej procedury.

Dlatego też zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy podczas uchwalania tej ustawy nie dopuszczono się naruszenia procedury legislacyjnej?

2. Czy rzeczywiście, a jeśli tak, to dlaczego w odniesieniu do tej ustawy zrezygnowano z czytania projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu na rzecz czytania w komisji?

Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń