Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 2.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

(wraz z ich tematyką)


97. 13.09.2011 r.
- Podsumowanie pracy Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w VII kadencji.
- Sprawy różne
96. 12.09.2011 r.
- Informacja Instytutu Spraw Publicznych na temat wyników badań nad wizerunkiem Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
95. 5.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
- Sprawy różne
(Stenogram w wersji htmlpdf)
94. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
93. 26.07.2011 r.
- Opinia komisji na temat projektu uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012 roku.
- Informacja Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Padwie na temat sytuacji i wizerunku Polonii we Włoszech.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
92. 5.07.2011 r.
- Informacja na temat sytuacji Polonii niemieckiej w 20. rocznicę Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
91. 5.07.2011 r.
- "Informacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego o programie polonijnym podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie."
- Informacja Fundacji "Pro Polonia" o projekcie Światowego Polonijnego Centrum Akademickiego w Pułtusku.
- Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o stanie przygotowań do XV Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych 2011 na Dolnym Śląsku.
- Informacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego o stanie przygotowań do XXI Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego 2011 w Zamku Książ.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
90. 5.07.2011 r.
- Informacja o rezultatach III Międzynarodowej Konferencji Młodych Liderów Polonijnych Quo vadis" w Toronto.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
89. 5.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
88. 7.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne
(Stenogram w wersji htmlpdf)
87. 25.05.2011 r.
- Informacja o losach ofiar zbrodni katyńskiej pochodzących z Zaolzia.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
86. 10.05.2011 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat nowych kierunków polityki rządu wobec Polonii i Polaków za granicą.
- Opinia komisji na temat projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2012 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
85. 26.04.2011 r.
- Zapomniana zbrodnia – 75. rocznica deportacji ludności polskiej z Ukrainy sowieckiej do Kazachstanu.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
84. 12.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawozdanie senatora Andrzeja Szewińskiego z udziału w Walnym Zjeździe Sprawozdawczym Wspólnoty Polskich Organizacji „Forum Polonii” w Austrii.
(Stenogram w wersji htmlpdf) - Sprawy różne.
83. 29.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
82. 17.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
81. 15.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy rózne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
80. 1.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
79. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji (cd.) (druk senacki nr 1067).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
78. 15.02.2011 r.
- Informacja na temat sytuacji mniejszości polskiej na Litwie.
- Informacja o polsko-litewskiej ekspedycji śladami zesłańców: "Toruń - Workuta - Bajdarata 2011" z udziałem dziennikarzy-podróżników, naukowców i filmowców.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
77. 8.02.2011 r.
- "Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji (druk senacki nr 1067)"
(Stenogram w wersji htmlpdf)
76. 8.02.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
75. 2.02.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
74. 25.01.2011 r.
- Informacja Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o sytuacji polskich cmentarzy na świecie.
- Informacja Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej o sytuacji mniejszości polskiej na Zaolziu.
- Opinia komisji na temat propozycji wydatków ze środków Kancelarii Senatu przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w ramach poszczególnych kierunków działań.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
73. 28.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Senatu, w zakresie rozdziału Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą) (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672 i 3672-A).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
72. 14.12.2010 r.
- Informacja o złożonych na 2011 rok wnioskach o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz propozycja harmonogramu posiedzeń komisji.
- Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej i senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk z udziału w III. Zjeździe Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.
- Sprawozdanie senatora Andrzeja Persona i senatora oraz gości z wizyty delegacji marszałka Senatu Bogdana Borusewicza na Syberii.
- Informacja o założeniach senackiej inicjatywy nowelizacji ustawy o repatriacji.
- Sprawozdanie senatora Bronisława Korfantego i senatora Andrzeja Szewińskiego z udziału w delegacji marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w uroczystości nadania imienia Krystyny Bochenek polskiej szkole w Pojana Mikuli. - Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
71. 23.11.2010 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat rezultatów bilateralnego spotkania Okrągłego Stołu poświęconego realizacji zapisów polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r. oraz omówieniu sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia w Niemczech.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Informacja Zarządu Polskiego Radia na temat produkcji i emisji programów skierowanych do Polaków na Wchodzie.
- Sprawozdanie senatora Andrzeja Persona i senatora Władysława Dajczaka oraz gości z wizyty delegacji marszałka Senatu Bogdana Borusewicza na Syberii.
- Sprawozdanie senatora Bronisława Korfantego i senatora Andrzeja Szewińskiego z udziału delegacji marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w uroczystości nadania imienia Krystyny Bochenek polskiej szkole w Pojana Mikuli.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
70. 17.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
69. 3.11.2010 r.
- Uchwała komisji w sprawie realizacji postanowień Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
- Sprawozdanie senatora Marka Konopki z udziału w 16. Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie.
- Informacja Ministra Zdrowia oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na temat założeń projektu pomocy medycznej i charytatywnej Polakom na Wschodzie.
- Informacja Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o stanie realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym finansowanych z budżetu Kancelarii Senatu w 2010 roku
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
68. 19.10.2010 r.
- Informacja Fundacji Polska - Haiti na temat sytuacji potomków Polaków na Haiti.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Uchwała komisji w sprawie realizacji postanowień Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
67. 10.08.2010 r.
- Informacja na temat sytuacji Polonii w Libanie wraz z informacją o sytuacji Cmentarza Wojennego w Bejrucie.
- Opinia komisji na temat projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2011 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
66. 20.07.2010 r.
- Integracja i aktywizacja młodej Polonii na świecie - informacja o projekcie Quo vadis 3".
- Opinia komisji na temat projektu uchwały Prezydium Senatu w sprawie priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
65. 6.07.2010 r.
- Informacja Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny o projekcie "Jan Karski niedokończona misja" poświęconym uczczeniu pamięci prof.. Jana Karskiego w 10. rocznicę jego śmierci.
- Uchwała komisji w sprawie realizacji postanowień Traktatu między Rzecząpospolita Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
64. 22.06.2010 r.
- Charakterystyka oświaty polskojęzycznej na terenie Republiki Litewskiej - prezentacja badań przeprowadzonych przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
- Uchwała komisji w sprawie realizacji postanowień Traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
63. 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w Zjeździe Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych MIDAS w Wilnie.
- Sprawozdanie senatora Andrzeja Szewińskiego z udziału obchodach 20-lecia Związku Polaków w Rumunii.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
62. 27.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Stanowisko komisji w sprawie realizacji postanowień Traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
61. 7.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf))
60. 24.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
59. 23.03.2010 r.
24.03.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (cd).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
58. 9.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
57. 8.03.2010 r.
- Sprawozdania członków komisji z wizytacji planowanych na 2010 rok zadań inwestycyjnych.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
56. 16.02.2010 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne. (Stenogram w wersji htmlpdf)
55. 2.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
54. 11 i 13.01.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
53. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Senatu, w zakresie działu Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą (druk senacki nr 742, druki sejmowe nr 2375, 2560 i 2560-A).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
52. 15.12.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat przyczyn likwidacji Konsulatu Generalnego RP w Katanii.
- Sprawozdanie posła Jerzego Fedorowicza z tournée Teatru Ludowego po Syberii Wschodniej oraz prezentacja projektu „Pyza za Wielką Wodą”
- Sprawozdanie senatora Stanisława Zająca z wizyty Marszałka Senatu RP wraz z delegacją w Argentynie.
- Sprawozdanie senatora Andrzeja Szewińskiego z udziału w jubileuszu 15-lecia Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” w Krasnodarze.
- Informacja o złożonych na 2010 rok wnioskach o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz propozycja harmonogramu posiedzeń komisji.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
51. 1.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
50. 17.11.2009 r.
- Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału konferencji "Przyszłość szkoły polonijnej" w Malmö.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
49. 3.11.2009 r.
- Informacja na temat projektu "Panorama Literatury Polskiej".
- Informacja na temat inicjatywy dotyczącej I Światowego Polonijnego Kongresu Kultury Polskiej w 2010 roku.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
48. 20.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
47. 6.10.2009 r.
- Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w uroczystości jubileuszu 40-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Mönchengladbach.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
46. 22.09.2009 r.
- Informacja na temat Polonii brazylijskiej w kontekście 140-lecia osadnictwa polskiego w Brazylii.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
45. 28.07.2009 r.
- Opinia Komisji na temat projektu budżetu Kancelarii Senatu RP na rok 2010 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Opinia na temat projektu uchwały Prezydium Senatu RP w sprawie priorytetów zadań zleconych w 2010 roku.
- Rozpatrzenie wniosku inwestycyjnego o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Informacja przedstawicieli Polonii Australijskiej na temat inicjatywy związanej z Górą Kościuszki.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
44. 14.07.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat Programu Rozwoju Oświaty Polskiej i Oświaty Polonijnej na lata 2009-2011.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
43. 30.06.2009 r.
- Informacja Instytutu Adama Mickiewicza na temat Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii.
- Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z uroczystości 65. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
42. 16.06.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat aktualnej sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi i związanych z tym problemów polskiej polityki zagranicznej.
- Sprawy różne.
41. 26.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą - kontynuacja.
- Sprawozdanie senator Janiny Fetlińskiej z pobytu w Dortmundzie w Niemczech i spotkań z tamtejszą Polonią.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
40. 12.05.2009 r.
- Program stypendialny Fundacji Semper Polonia w latach 1999 - 2009.
- Program stypendialny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
39. 20.04.2009 r.
- Informacja na temat obchodów 65. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą - kontynuacja.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
38. 31.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą - kontynuacja.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
37. 19.03.2009 r.
- Rozpatrzenie poprawek do ustawy o obywatelstwie polskim z debaty.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
36. 17.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą - kontynuacja.
- Sprawy różne.
35. 5.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o obywatelstwie polskim (druk nr 466).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
34. 2.03.2009 r.
3.03.2009 r.

- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą - kontynuacja.
- Sprawozdanie senatora Bronisława Korfantego z otwarcia gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Sołecznikach na Litwie.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
33. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
32. 10.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
31. 3.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
30. 27.01.2009 r.
- Informacja na temat organizacji jubileuszu 65-lecia bitwy pod Monte Cassino
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
29. 13.01.2009 r.
- Informacja Biura Polonijnego na temat proponowanego podziału środków budżetu polonijnego na różne kierunki pomocy dla Polonii i Polaków za granicą.
- Informacja Biura Polonijnego dotycząca propozycji nowego wzoru formularza, zawierającego informacje niezbędne w procesie opiniowania wniosków polonijnych.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
28. 16.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o przesunięcia w ramach dotacji przyznanych na rok 2008.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
27. 10.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2009 w części 03, w zakresie rozdziału 75195: Pozostała działalność - Opieka nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
26. 18.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
25. 4.11.2008 r.
- Informacja Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na temat remontu Cmentarza Wojennego na Monte Cassino.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
24. 4.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o obywatelstwie polskim.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
23. 27.10.2008 r
- Sprawozdanie z uroczystości 55-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii.
- Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat nauczania języka polskiego w Edynburgu, Glasgow i Dublinie.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
22. 15.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
21. 14.10.2008 r.
- Rozpatrenie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
20. 14.10.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim (druk senacki nr 246)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
19. 23.09.2008 r.
- Rozpatrzenie wnioskow o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
18. 5.08.2008 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagraicznych na temat likwidowanych polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.
- Informacja ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat aktualnych problemów związanych z pisownią polskich nazwisk na Litwie.
- Zaopiniowanie projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2009, w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Stanowisko komisji w sprawie projektu Uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009 - 2011 oraz Uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia priorytetow zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 roku.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
17. 22.07.2008 r.
- Rozpatrzenie wnioskow o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
- Omówienie projektów internetowych szkół nauczania języka polskiego
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
16. 9.07.2008 r.
- Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z pobytu w Katanii w dniach 11-16.06.2008 r.
- Informacja Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na temat cmentarza wojennego na Monte Cassino.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
15. 24.06.2008 r.
- Spotkanie z przedstawicielami Polonijnej Rady Konsultacyjnej
- Rozpatrzenie wnioskow o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
14. 27.05.2008 r.
- Informacja przedstawicieli nowej emigracji na temat sytuacji i potrzeb Polaków w Londynie.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
13. 13.05.2008 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
12. 6.05.2008 r.
- Rozpatrzenie wnioskow o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
11. 22.04.2008 r.
- Rozpatrzenie wnioskow o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
10. 9.04.2008 r.
-Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie procesu wdrażania w życie ustawy - Karta Polaka.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
9. 27.03.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
8. 4.03.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 226).
- Informacja na temat projektu zorganizowania I Światowego Polonijnego Kongresu Kultury Polskiej.
- Plan zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, realizowanych ze środków budżetowych Kancelarii Senatu w 2008 r.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
7. 19.02.2008 r.
- Informacja na temat przygotowań do wejścia w życie ustawy o Karcie Polaka.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Informacja na temat wizyty studyjnej w Republice Irlandii i Wielkiej Brytanii.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
6. 5.02.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
5. 14.01.2008 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. nauczania języka polskiego poza granicami kraju.
- Sprawy różne
(Stenogram w wersji htmlpdf)
4. 8.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w części właściwej przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Senatu (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
- Plan pracy komisji na rok 2008.
- Informacja na temat zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w dniu 10 grudnia 2007 r. konferencji "Polska emigracja w krajach Unii Europejskiej".
- Informacja na temat zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w dniu 17 grudnia 2007 r. konferencji "Polacy w Europie Wschodniej - przemiany demograficzne i zmiany w świadomości narodowej".
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
3. 18.12.2007 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej Kancelarii Senatu w zakresie rozdziału 75195 (Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą).
- Rozpatrzenie propozycji dotyczących planu pracy komisji w roku 2008.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
2. 27.11.2007 r.
- Wybór zastępców przewodniczącego Komisji.
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonię i Polakami za granicą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
1. 9.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

 

VI kadencja
V kadencja
IV kadencja