Prace komisji

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

 1. Łukasz Maria Abgarowicz - zastępca przewodniczącego Komisji
 2. Dorota Arciszewska-Mielewczyk (do 20.12.2007 r. i od 8.07.2010 r.)
 3. Ryszard Janusz Bender
 4. Józef Bergier (od 7.02.2008 r.)
 5. Barbara Borys-Damięcka
 6. Władysław Dajczak
 7. Stanisław Gogacz
 8. Piotr Andrzej Gruszczyński
 9. Marek Konopka
 10. Bronisław Korfanty - zastępca przewodniczącego Komisji
 11. Roman Ludwiczuk - zastępca przewodniczącego Komisji
 12. Maria Pańczyk-Pozdziej
 13. Andrzej Person - przewodniczący Komisji
 14. Sławomir Sadowski
 15. Tadeusz Wojciech Skorupa
 16. Andrzej Szewiński
 17. Piotr Zientarski (do 18.03.2009 r. i od 27.01.2011 r.)
Sekretariat: tel. 0-22 694-92-67, fax 0-22 694-93-75,
e-mail ksep@nw.senat.gov.pl

 • Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy