Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 14.04.2010 r

52. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

8 i 9 kwietnia 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów. Senat w dniu 8 kwietnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2625, do druku nr 2625, 2847-A
druki senackie nr 815, 815 A, 815 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach finansowania nauki. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (31) do ustawy.
druki sejmowe nr 1637, 2840, 2840 A
druki senackie nr 819, 819 A, 819 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
druki sejmowe nr 1636, 2841
druki senackie nr 820, 820 A, 820 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Nauki. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 1588, do druku nr 1588 253, do druku nr 253, 2842
druki senackie nr 821, 821 A, 821 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o instytutach badawczych. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
druki sejmowe nr 1629, 252, do druku nr 252, 2843, 2843-A
druki senackie nr 822, 822 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy.
druki sejmowe nr 1587, 2844, 2844-A
druki senackie nr 823, 823 A, 823 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (27) do ustawy.
druki sejmowe nr 2812, do druku nr 2812, 2845, 2845-A,
druk senacki nr 824, 824 A, 824 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.* Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 2815, 2835, 2835-A
druki senackie nr 845, 845 A
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
druki sejmowe nr 2724, 2814
druki senackie nr 827, 827 A, 827 B, 827 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 2711, do druku nr 2711, 2836, 2836-A
druki senackie nr 829, 829 A, 829 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 2506, 2778, do druku nr 2778, 2778-A
druki senackie nr 830, 830 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 2682, 2789, 2789-A
druki senackie nr 828, 828 A, 828 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 2684, do druku nr 2684, 2797, 2797-A
druki senackie nr 831, 831 A, 831 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 2658, 2838
druki senackie nr 818, 818 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2737, 2833
druki senackie nr 816, 816 A, 816 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 1082, do druku nr 1082, 2832
druki senackie nr 825, 825 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2734, 2837
druk senacki nr 826, 826 A, 826 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podczas debaty w dniu 9 kwietnia 2010 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druk senacki nr 747, 747 S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

19.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Podczas debaty w dniu 9 kwietnia 2010 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druk senacki nr 728, 728 S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

20.

Wybór senatorów do  składu Krajowej Rady Prokuratury.
Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. wybrał senatorów Janusza Rachonia oraz Piotra Wacha do składu Krajowej Rady Prokuratury.

druk senacki nr 844
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

21.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
druki senackie nr 784, 784 S, 784 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

22.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 9 kwietnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

druki senackie nr 848
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.