Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 16.02.2011 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Zdrowia

(wraz z ich tematyką)


132. 14.09.2011 r.
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
131. 8.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk senacki nr 1331, druki sejmowe nr 4354 i 4412).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
130. <6.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
129. 5.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk senacki nr 1280, druki sejmowe nr 3355, 4307, 4307-A).
- Rozpatrzenie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (druk senacki nr 1281, druki sejmowe 3356, 4308, 4308-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
128. 14.06.2011 r.
- Zaćma jako problem kliniczny i społeczny. Współczesne metody jej leczenia i finansowanie tego leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
127. 19.05.2011 r.
- Spotkanie z członkami Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) oraz przedstawicielami komisji właściwych ds. rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska oraz zdrowia Sejmu RP.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
126. 28.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
125. 27.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
124. 13.04.2011 r.,
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu o systemie informacji w ochronie zdrowia.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
123. 13.04.2011 r.,
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 1165, druki sejmowe nr 3420 i 3980).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
122. 05.04.2011 r.,
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1159, druki sejmowe nr 3488,3922 i 3922-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk senacki nr 1154 ; druki sejmowe nr 3487, 3923, i 3923-A).
- Rozpatrzenie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk senacki nr 1155, druki sejmowe nr 3491, 3924 i 3924-A).
- Rozpatrzenie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (druk senacki nr 1156, druki 1156 sejmowe nr 3485, 3925, 3925-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
121. 31.03.2011 r.,
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o działalności leczniczej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
120. 28.03.2011 r.,
- Rozpatrzenie ustawy o działalności leczniczej (druk senacki nr 1150, druki sejmowe nr 3489, 3921 i 3921-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
119. 22.03.2011 r.,
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 1142, druki sejmowe nr 3793 i 3886).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
118. 8.03.2011 r.,
- Perspektywy i szanse szczepień ochronnych w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
117. 3.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
116. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1038).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
115. 22.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (druk senacki nr 1112, druki sejmowe nr 3490, 3665, 3665-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
114. 15.02.2011 r.
- Innowacyjne techniki medyczne w ochronie zdrowia
(Stenogram w wersji htmlpdf)
113. 3.02.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu senatu do ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf
112. 02.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (druk senacki nr 1097, druki sejmowe nr 3737 i 3776)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
111. 28.01.2011 r.
- Transplantologia w Polsce - problemy i perspektywy rozwoju.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
110. 26.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
109. 4.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672, 3672A0.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
108. 10.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
107. 30.11.2010 r.
- Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS) Polska 2009-2010.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
106. 25.11.2010 r.
- Stanowisko Komisji w sprawie utworzenie Innowacyjnego Forum Medycznego w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
105. 17.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druki sejmowe nr 3349, 3505).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
104. 4.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
103. 27.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3432, 3460).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druki sejmowe 2138, 3464).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
102. 20.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
101. 13.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (druk senacki nr 980, druki sejmowe nr 3015, 3319).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk sejmowy 3442).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
100. 29.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 942 , druki sejmowe nr 3244,3255).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
99. 20.07.2010 r.
- Problemy osób z autyzmem - działania i stan zaawansowania prac nad przygotowaniem Karty Praw Osób z Autyzmem.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
98. 6.07.2010 r.
- Aspekty finansowe i organizacyjne restrukturyzacji lecznictwa szpitalnego.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
97. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki 896; druki sejmowe nr 3021, 3055).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
96. 25.05.2010 r.
- Niedosłuch jako problem kliniczny i społeczny. Współczesne metody leczenia niedosłuchu.
- Kierunki wykorzystania oszczędności w europejskim programie operacyjnym 2007-2013 na sektor ochrony zdrowia-szanse i możliwości.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
95. 12.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54 pos. Senatu do ustawy o wyrobach medycznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
94. 6.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wyrobach medycznych (druk senacki nr 867, druki sejmowe nr 2668, 2866 i 2866 -A)
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
93. 25.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51 pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
92. 24.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk senacki nr 807; druki sejmowe nr 2732, 2790).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
91. 18.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk senacki nr 802; druki sejmowe nr 1030, 2706, 2706A).
- Informacja Ministra Zdrowia na temat planów legislacyjnych resortu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
90. 10.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50 pos. Senatu do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
89. 10.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 809; druki sejmowe 2786 i 2824).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
88. 10.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
87. 17.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49 pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska, (druk senacki 775, druki sejmowe nr 2667 i 2756)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
86. 16.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk senacki 775, druki sejmowe nr 2667 i 2756)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
85. 16.02.2010 r.
- Informacja na temat perspektyw funkcjonowania Głównej Bilioteki Lekarskiej przy ulicy Jazdów 1a, w Warszawie.
  Stanowisko komisji w sprawie zachowania w nienaruszonym stanie Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej
- Informacja na temat ograniczenia sprzedaży preparatów w punktach aptecznych na wsi.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
84. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki 742; druki sejmowe 2375, 2560, 2560-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
83. 17.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
82. 11.12.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat finansowania świadczeń zdrowotnych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
81. 11.12.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 723; druki sejmowe nr 2411, 2505, 2505A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
80. 4.12.2009 r.
- Wpływ profilaktyki na zdrowie publiczne w Polsce a perspektywy szczepień ochronnych w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży
(Stenogram w wersji htmlpdf)
79. 3.12.2009 r.
- Omówienie bieżących zagadnień wynikających z napływającej korespondencji i toku prac Komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
78. 17.11.2009 r.
- Diagnostyka i leczenie przewlekłych zapalnych chorób stawów.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
77. 17.11.2009 r.
- Przyjęcie stanowiska Komisji w sprawie prac nad projektem ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
76. 3.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o izbach lekarskich (druk senacki nr 689, druki sejmowe nr 2151, 2398, 2398-A).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
75. 3.11.2009 r.
- Prezentacja działalności Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi - Europa Donna.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
74. 3.11.2009 r.
- Możliwości budowy lądowisk i miejsc do lądowania dla helikopterów sanitarnych w świetle obowiązującego prawa.
Stanowisko Komisji Zdrowia Senatu RP z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
73. 3.11.2009 r.
- Uroczyste posiedzenie w sto dwudziestą rocznicę śmierci doktora Tytusa Chałubińskiego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
Stenogram w wersji htmlpdf
72. 20.10.2009 r.
- Finansowanie gwarantowanych świadczeń pielęgniarskich w domach pomocy społecznej.
Stanowisko Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia Senatu RP z dnia 20 października 2009 r. w sprawie warunków kontraktowania opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej na 2010 r.
71. 23.09.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- finansowanie gwarantowanych świadczeń pielęgniarskich w domach pomocy społecznej
(Stenogram w wersji htmlpdf)
70. 22-23.09.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (druk senacki nr 646, druki sejmowe nr 2239, 2300, 2300-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
69. 23.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2009 r. w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 631; druki sejmowe nr: 2163, 2190 i 2190-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
68. 16.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - przepisy wprowadzające Kodeks karny (druk senacki nr 585).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
67. 14.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druk senacki nr 598).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
66. 30.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - przepisy wprowadzające Kodeks karny (druk senacki nr 585).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
65. 16.06.2009 r.
- Reforma systemu opieki psychiatrycznej w Polsce a wdrażanie reformy opieki psychiatrycznej w Polsce i w Niemczech.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
64. 28.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. Posiedzeniu Senatu o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (druk senacki nr 608).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
63. 19.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (druk senacki nr 608).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
62. 12.05.2009 r.
- Ocena systemów refundacyjnych w Europie - zalecenia dla Polski.
- Problemy refundacji leków w Polsce.
- Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat planowanych zmian w systemie refundacji leków.
- Stanowisko polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
(Stenogram w wersji htmlpdf
61. 6.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druk senacki nr 549).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
60. 2.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. Posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki 165S).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
59. 17.03.2009 r.
- Edukacja i promocja zdrowia - nauczanie w szkołach o nowotworach złośliwych.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
58. 17.03.2009 r.
- Rola lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
57. 17.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy - Kodeks pracy (druk senacki 165, 165S).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
56. 4.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk senacki 476).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
55. 3.03.2009 r.
- Stanowisko Komisji Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego i rozwoju gmin uzdrowiskowych.
- Stanowisko Komisji Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań na obecność HIV w odniesieniu do wszystkich kobiet ciężarnych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
54. 26.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
53. 12.02.2009 r.
- Informacja na temat programu informatyzacji ochrony zdrowia.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
52. 12.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
51. 3.02.2009 r.
- Kontrola zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów - COM (2008)818.
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
50. 3.02.2009 r.
- Informacja na temat planu pracy Ministra Zdrowia na rok 2009.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
49. 13.01.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy - kontynuacja prac.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
48. 6.01.2009 r.
- Informacja na temat zmiany zasad finansowania radioterapii.
- Informacja na temat zasad finansowania procedur urologicznych w systemie jednorodnych grup pacjentów.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
47. 18.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
46. 10.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
45. 10.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o państwowym Ratownictwie Medycznym.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
44. 10.12.2008 r.
- Zamierzenia prywatyzacyjne Ministra Skarbu wobec spółek uzdrowiskowych (w szczególności przedstawienie planowanych działań w roku 2008).
- Stan prac nad nowelizacją ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
- Ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowana ze środków publicznych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
43. 3.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
42. 2.12.2008 r.
- Informacja NFZ na temat wprowadzenia z dniem 1 lipca br. nowego systemu rozliczania świadczeń w oparciu o JGP(jednorodną grupę pacjentów).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
41. 27.11.2008 r.
- Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat kalendarza szczepień ochronnych zgodnie z rekomendacjami Pediatrycznej Grupy Ekspertów ds.. Programu Szczepień Ochronnych.
- Jubileusz 50-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
(Stenogram w wersji htmlpdf)
40. 27.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
39. 20.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Stenogram w wersji htmlpdf)
38. 5.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
37. 4.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
36. 30.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy - przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
35. 24.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
- Rozpatrzenie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
- Rozpatrzenie ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej.
- Rozpatrzenie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia.
- Rozpatrzenie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.
- Rozpatrzenie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
34. 23.10.2008 r.
- Stanowisko Komisji w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta RP ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia (druk senacki nr 295).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
33. 23.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
32. 14.10.2008 r.
- Informacja na temat kształcenia fizjoterapeutów.
- Informacja na temat uwzględnienia zawodu fizjoterapeuty w ustawie o zawodach medycznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
31. 23.09.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
30. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 165).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
29. 5.08.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Druk nr 218).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
28. 22.07.2008 r.
- Omówienie bieżących zagadnień wynikających z napływającej korespondencji i toku prac Komisji.
- Innowacje w strukturze ochrony zdrowia.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
27. 9.07.2008 r.
- Informacja na temat wyników pracy zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
26. 18.06.2008 r.
- Informacja NFZ na temat wprowadzenia z dniem 1 lipca br. nowego systemu rozliczania świadczeń w oparciu o JGP(jednorodną grupę pacjentów).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
25. 3.06.2008 r.
- Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Prokocimiu - wniosek o ustanowienie wieloletniego programu inwestycyjnego.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
24. 29.05.2008 r.
- Rehabilitacja, terapia, przygotowanie zawodowe oraz praca dla osób niepełnosprawnych - ocena funkcjonowania rozwiązań oraz rekomendacje zmian w oparciu o dorobek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia Senatu VI kadencji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
23. 28.05.2008 r.
- Informacja Ministerstwa Zdrowia dotyczaca sytuacji opieki psychiatrycznej w Polsce.
- Raport NIK o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej
- Dlaczego konieczny jest w Polsce Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego?-prof.Marek Jarema - Konsultant Krajowy ds. Psychiatrii
- Cele i rozwiązania proponowane w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - prof.Jacek Wciórka - Kierownik I Kliniki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
- Ochrona Zdrowia Psychicznego w Europie - cele i rozwiazania - dr Katarzyna Prot
- Podsumowanie i wnioski - senator Władysław Sidorowicz - Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia
(Stenogram w wersji htmlpdf)
22. 13.05.2008 r.
- Informacja na temat miejsca i zadań medycyny ratunkowej w strukturach ochrony zdrowia w Polsce.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
21. 6.05.2008 r.
- Rola pediatrii w systemie ochrony zdrowia.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
20. 25.04.2008 r.
- System opieki długoterminowej w Polsce - teraźniejszość i przyszłość.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
19. 11.04.2008 r.
- Kontynuacja prac nad rozważeniem możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej nowelizującej ustawę o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
18. 8.04.2008 r.
- Program wczesnej interwencji - zagrożenia w obecnej formie finansowania.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
17. 2.04.2008 r.
- Rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
16. 5.03.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 6. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych".
(Stenogram w wersji htmlpdf)

15. 5.03.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty do ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
14. 4.03.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
13. 4.03.2008 r.
- Dylematy zwiazane z realizacją Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

12. 4.03.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (druk senacki nr 65, druki sejmowe nr 80, 171).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym (druk senacki nr 73, druki sejmowe nr 222, 229, 229-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)

11. 6.02.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 5. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

10. 5.02.2008 r.
- Informacja Ministra Zdrowia dotyczaca planu uszczelniania systemu służby zdrowia.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

9. 23.01.2008 r.
- Informacja Ministra Zdrowia na temat planu pracy resortu zdrowia.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich (druki sejmowe nr 82,116, druk senacki nr 39).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druki sejmowe nr 79, 11, druk senacki nr 41).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

8. 16.01.2008 r.
- Plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2008 r.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

7. 8.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Zdrowie; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

6.

20.12.2007 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

5.

19.12.2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

4.

18.12.2007 r.
- Informacja Ministra Zdrowia na temat listy leków refundowanych.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

3.

28.11.2007 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

2. 27.11.2007 r.
- Plan działań Ministra Zdrowia na najbliższe lata.
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
- Sprawy różne.

1. 9.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)