Prace komisji

Komisja Zdrowia

  1. Wiesław Dobkowski (od 14.04.2011 r.)
  2. Ryszard Józef Górecki
  3. Stanisław Karczewski - zastępca przewodniczącego Komisji
  4. Norbert Jan Krajczy
  5. Waldemar Kraska
  6. Rafał Muchacki (od 28.11.2007 r.)
  7. Michał Okła - zastępca przewodniczącego Komisji
  8. Zbigniew Michał Pawłowicz
  9. Władysław Sidorowicz - przewodniczący Komisji
  10. Henryk Maciej WoźniakSekretariat: tel. 0-22 694-93-01, fax 0-22 694-92-21,
e-mail kz@nw.senat.gov.pl


Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy