Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Piotra Zientarskiego,
VII kadencja

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie absolwentów (odpowiedź) (odpowiedź 1)
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zasad rozliczeń, dofinansowań i refundacji(odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie idei wyodrębnienia zachodniej Polski i Pomorza Środkowego w strukturze zagospodarowania przestrzennego kraju.
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Sądu Pracy w Sądzie Rejonowym w Człuchowie.
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie likwidacji Wydziału Gospodarczego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie inwestycji w infrastrukturze kolejowej województwa zachodniopomorskiego przed turniejem UEFA Euro 2012 (odpowiedź) (odpowiedź 1) (odpowiedź 2).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy Wałcza na drodze krajowej S10(odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie reorganizacji wojskowych pracowni psychologicznych (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie strażników gminnych (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie realizacji projektu dotyczącego utworzenia drogi ekspresowej S11 (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie planów zaniechania inwestycji drogowych.
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki w sprawie inwestycji w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie likwidacji laboratoriów powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie likwidacji laboratoriów powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wojewodów na wniosek wojewódzkich inspektorów sanitarnych (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie likwidacji osiemdziesięciomilionowej rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zlikwidowania 80 milionów zł rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Oddziału w Koszalinie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu likwidacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie rekompensat z tytułu wykonania przez obywateli świadczeń rzeczowych na rzecz Wojska Polskiego w związku z wybuchem II wojny światowej (odpowiedź).
 • 27. Posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości działań sprzecznych z prawem na szkodę Towarzystwa Inwestycyjnego "Jantar" Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (obecnie w Lublinie) (odpowiedź).
 • 27. Posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) w dotyczący problemów Darłowa związanych z modernizacją drogi krajowej nr 37.
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przeglądów okresowych samochodów dodatkowo wyposażonych w elementy zwiększające bezpieczeństwo podczas wyścigów (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie reformy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie handlu w miejscach, gdzie jest to zabronione (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie punktów konsultacyjno-wykładowych szkół wyższych (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie mieszkańców gmin, w których nie uchwalono planów zagospodarowania przestrzennego (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pani Danuty F. (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie klęski suszy (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie 12. Bazy Lotniczej (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy zakładu usuwania i utylizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych dla przedsiębiorstwa LEIPA Georg Leinefelder Gmbh w miejscowości Schwedt nad Odrą w Niemczech (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie sytuacji rolników na terenie gminy Czaplinek (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wymagań finansowych, jakie stawia się cudzoziemcom wjeżdżającym na terytorium Polski (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie mienia pozostawionego poza granicami Polski w związku z II wojną światową (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie "Programu ochrony brzegów morskich" na lata 2004-2023 (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie wymiany skrzynek pocztowych (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie doktorantów (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji zawodowej prawników, którzy ukończyli aplikacje sądowe (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie pana Macieja S. (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłacanych przez wojskowych korzystających z kwater służbowych (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie wynagradzania nauczycieli, którzy mimo iż odbyli studia wyższe, nie obronili pracy magisterskiej (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (odpowiedź) , (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pana Edwina T. (odpowiedź)
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie drogi ekspresowej S11 (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie możliwości przechodzenia strażników gminnych i miejskich na emeryturę na zasadach funkcjonujących w służbach o tożsamym zakresie działania (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie braku uprawnień dzieci zmuszanych do pracy przymusowej na terenie okupowanej Polski do świadczenia pieniężnego wypłacanego w formie dodatku do emerytury lub renty (odpowiedź).