Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 27. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 lutego 2009 r.

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się powtórnie z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o interwencję i zainteresowanie sprawą dotyczącą działań sprzecznych z prawem na szkodę Towarzystwa Inwestycyjnego "Jantar" Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, a obecnie w Lublinie.

Proszę o podjęcie działań mających na celu likwidację patologii w samorządach lokalnych i zwalczanie miejscowych grup interesu wykorzystujących lokalne znajomości. Podkreślam, że prośba dotyczy jedynie tego, aby w sposób rzetelny i sumienny przeprowadzono postępowanie w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń