Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 27. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 lutego 2009 r.

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Przedmiotem niniejszego oświadczenia pragnę uczynić problem miasta Darłowa związany z modernizacją drogi krajowej nr 37.

Wspomniana droga jest zarówno dla miasta Darłowa, jak i dla regionu strategiczną trasą łączącą najkrótszym odcinkiem (14,5 km) miasto, port i lotnisko w Darłowie z drogą krajową nr 6 (Szczecin - Gdańsk).

Obecna droga nie nadaje się do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. Fatalny stan nawierzchni istotnie ogranicza perspektywy rozwojowe miasta, a także odstrasza potencjalnych inwestorów, jak również turystów.

W latach 2009-2013 realizowany będzie projekt: Rozbudowa Portu Morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Konsekwencją realizacji tej inwestycji winna być modernizacja drogi nr 37.

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój miasta, generowany dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, może zostać zahamowany na skutek problemów komunikacyjnych.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż jest już przygotowana dokumentacja techniczna modernizacji tego odcinka drogi.

Mimo tych argumentów starania burmistrza o pozyskanie środków z Programu budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

Mając to na uwadze, wnoszę do Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszej modernizacji drogi krajowej nr 37, to znaczy o uwzględnienie tej inwestycji w Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 i przydzielenie środków na podstawie punktu 150 tego programu.

Z poważaniem
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń