Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Niniejszym oświadczeniem senatorskim pragnę zwrócić uwagę na problem braku możliwości przechodzenia strażników gminnych i miejskich na emeryturę na zasadach funkcjonujących w służbach o tożsamym zakresie działania.

Na ten problem niejednokrotnie zwracali już uwagę przedstawiciele funkcjonariuszy straży gminnych, a dla swoich postulatów uzyskali już w 2005 r. pozytywną opinię Związku Miast Polskich.

Strażnicy, pełniąc niemalże taką samą rolę jak policjanci prewencji, dzielnicowi czy nawet policjanci ruchu drogowego, w zakresie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę pozostają w znacznie mniej korzystnej sytuacji niż funkcjonariusze Policji. Powyższy argument staje się jeszcze bardziej wyrazisty, gdy dokona się porównania zakresu uprawnień i obowiązków takich formacji jak Policja czy Straż Graniczna z uprawnieniami i obowiązkami straży gminnej.

Ponadto zasadne pozostają twierdzenia, iż najwyższy poziom służby straży miejskiej może być zagwarantowany jedynie poprzez stale odmładzaną i sprawną kadrę, co nie będzie możliwe w sytuacji, gdy straż gminna składać się będzie ze strażników pracujących do sześćdziesiątego piątego roku życia.

Mając na uwadze powyższe argumenty, proszę o zainteresowanie tym problemem oraz o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia strażnikom gminnym możliwości przechodzenia na emeryturę w sposób zbliżony do możliwości, jakimi dysponują inne służby.

Łączę wyrazy szacunku
Piotr Zientarski
senator RP

 


Spis oświadczeń