Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 18. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!

Poprzez niniejsze oświadczenie pragnę zwrócić uwagę na niewłaściwą, w mojej ocenie, praktykę stosowaną przez coraz większą liczbę polskich uczelni wyższych.

Kierując się hasłami zwiększenia dostępności do usług rynku edukacyjnego, polskie uczelnie wyższe prowadzą poza swoją główną siedzibą tak zwane punkty konsultacyjno-wykładowe czy też punkty rekrutacyjne. W owej praktyce nie widziałbym żadnych elementów negatywnych, gdyby faktycznie punkty pełniły taką funkcję, na jaką wskazują ich nazwy. Jednak w rzeczywistości punkty w zdecydowanej większości formą odpowiadają wydziałom zamiejscowym uczelni. Prowadzona jest w nich większość wykładów, ćwiczeń, seminariów dyplomowych, a także egzaminów.

Szczególnie wyraziście jest to widoczne w mniejszych miastach, takich jak Koszalin, gdzie swoje punkty konsultacyjne prowadzi kilka uczelni z dużych ośrodków akademickich.

Takie działania odbieram jako zamierzone obejście przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie tworzenia wydziałów zamiejscowych. Dlatego też postuluję przeprowadzenie czynności kontrolnych zmierzających do weryfikacji funkcjonowania tak zwanych punktów konsultacyjno-wykładowych szkół wyższych.

Z poważaniem
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń