Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 16. posiedzeniu Senatu
w dniu 24 lipca 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!

Podczas piętnastego posiedzenia Senatu wystąpiłem z oświadczeniem senatorskim w sprawie klęski suszy na terenie gminy Czaplinek. Jednak po analizie - na podstawie materiałów przekazanych przez wojewodę zachodniopomorskiego - całokształtu sytuacji w województwie zachodniopomorskim stwierdzam, iż procedury pomocowe należy wdrożyć niemal na całym obszarze województwa.

Niewątpliwe jest to, iż następujące po sobie niekorzystne zjawiska atmosferyczne niosą zagrożenie dla bytu zachodniopomorskich gospodarstw rolnych. Liczba wniosków o szacowanie strat suszowych wynosi obecnie ponad sześć tysięcy. Nadto katastrofalną sytuację obrazują dane Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, który szacuje, iż ponad dwadzieścia dwa tysiące gospodarstw na powierzchni około 540 tysięcy ha może ponieść poważne straty spowodowane brakiem opadów deszczu.

Przywołane fakty potwierdzają, iż zachodniopomorscy rolnicy znaleźli się w katastrofalnej sytuacji. Dlatego też konieczne staje się podjęcie działań umożliwiających udzielanie pomocy społecznej poszkodowanym rodzinom rolniczym na zasadach, które obowiązywały w 2006 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Mając to wszystko na uwadze wnoszę o jak najszybsze uruchomienie działań umożliwiających udzielenie pomocy rolnikom z województwa zachodniopomorskiego.

Z poważaniem
Piotr B. Zientarski


Spis oświadczeń