Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 25. posiedzeniu Senatu
w dniu 15 stycznia 2009 r.

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się kierowcy samochodów rajdowych. Podnieśli oni problem związany z przeprowadzaniem przeglądów okresowych samochodów dodatkowo wyposażonych w elementy zwiększające bezpieczeństwo podczas wyścigów samochodów, mianowicie klatki bezpieczeństwa.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez zainteresowanych, możliwość wyposażenia samochodu w klatkę bezpieczeństwa i następnie wykorzystywania go w ruchu drogowym jest rozbieżnie interpretowana zarówno przez diagnostów samochodowych, jak i przez policję ruchu drogowego.

Otóż niektórzy diagności stoją na stanowisku, iż klatka bezpieczeństwa zainstalowana w samochodzie osobowym nie ma wpływu na dopuszczenie do ruchu drogowego, a samochód w nią wyposażony spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniach wykonawczych. Równie częsta jest jednak opinia, iż samochód tak wyposażony nie może zostać dopuszczony do ruchu drogowego. Także policja różnorodnie interpretuje przedmiotową sprawę. Policjanci, w zależności od komendy, albo nie widzą przeszkód w uczestniczeniu w ruchu drogowym takiego samochodu, albo też zabierają kierowcy dowód rejestracyjny i kierują na badania techniczne.

Jak widać, kwestia ta budzi poważne rozbieżności interpretacyjne, a kierowcy nie mogą być pewni, czy skuteczne badanie techniczne przeprowadzone w jednej miejscowości nie zostanie zakwestionowane przez policję w innym miejscu kraju.

Mając to wszystko na uwadze, stoję na stanowisku, iż konieczne jest wyjaśnienie tych wątpliwości, a także opracowanie w sposób jednolity przepisów regulujących wymagania co do zmian w konstrukcji pojazdów związanych z przystosowaniem samochodów do rajdów i co do ich wykorzystywania w ruchu drogowym.

Z poważaniem
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń