Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Przedmiotem niniejszego oświadczenia pragnę uczynić problem wymiany skrzynek pocztowych powstały na gruncie art. 90 prawa pocztowego.

24 sierpnia 2008 r. mija termin wymiany oddawczych skrzynek pocztowych nieodpowiadających wymaganiom ustawowym. Obowiązek ten budzi niezadowolenie licznych właścicieli nieruchomości. Z prośbą o interwencję w tej sprawie wielokrotnie zwracali się do mnie mieszkańcy obiektów, których będzie dotyczył obowiązek wymiany skrzynek. Przedstawiając swoją argumentację, podnosili oni, iż wymiana pociąga za sobą wysokie koszty, które dla niektórych wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości, są poważnym obciążeniem. Nadto wskazywano na fakt, iż niejednokrotnie Poczta Polska w ostatnim czasie wymieniała skrzynki oddawcze na nowe.

Oczywiste jest, iż obowiązek wymiany skrzynek łączy się z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, pragnę jednak zwrócić się z zapytaniem, czy możliwe byłoby przeprowadzenie wymiany w sposób długofalowy, tak żeby wymiana była obowiązkowa dopiero wtedy, gdy zaistnieje konieczność zainstalowania nowej skrzynki, na przykład w związku z uszkodzeniem poprzedniej.

Z poważaniem
Piotr Zientarski
senator RP


Spis oświadczeń