Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 20.01.2009 r

20. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

28, 29 i 30 października 2008 r.

 


1.

Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia.
Senat w dniu 29 października 2008 r. nie wyraził zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia i podjął uchwałę w tej sprawie.
druki senackie nr 295, do 295, do 295, 295A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
druki sejmowe nr 284; do druku nr 284; do druku 284 i 293; do druku 283, 284, 293; do druku 284 i 294; 762
druki senackie nr 313, 313A, 313Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 283; do druku 283, do druku 283; do druku 283, 284, 293; 763
druki senackie nr 314, 314A, 314Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 286; do druku 286; do druku 286; do druku 286; do druku 286; do druku 286; do druku 286, 287, 294; do druku 286, 287, 294 i 311; 801
druki senackie nr 315, 315A, 315Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 311; do druku 311; do druku 311; do druku 311; do druku 311; do druku 286, 287, 294 i 311; do druku 286, 287, 294 i 311; 765
druki senackie nr 316, 316A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 287; do druku 287; do druku 287; do druku 287; do druku 287; do druku 286, 287, 294; do druku 286, 287, 294 i 311; 822
druki senackie nr 317, 317A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.
druki sejmowe nr 294; do druku 294; do druku 294; do druku 294; do druku 284 i 294; do druku 286, 287, 294; do druku 286, 287, 294 i 311; 947
druki senackie nr 318, 318A, 318Z
Uchwała
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 1075, 340, do druku 340, do druku 340, do druku 340, do druku 340, 666, do druku 666, 780, do druku 780, 781, do druku 781, 1009, 1010, 1011, 1016, do druku 1016, 910, do druku 666,780,781,910, 662, do druku 662, do druku 662, 1043
druki senackie nr 333, 333A, 333B, 333Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (23) do ustawy.

druki sejmowe nr 661; do druku nr 661; do druku nr 661; do druku nr 661; 697; do druku nr 697; do druku nr 697; do druku nr 697; do druku nr 697; 725; do druku nr 725; 803; do druku nr 803; do druku nr 803; do druku nr 803, 804, 817; do druku nr 803, 804, 805, 808, 809, 815, 817; 804; do druku nr 804; do druku nr 804; 805; do druku nr 805; do druku nr 805; 806; do druku nr 806; do druku nr 806; do druku nr 806; 807; do druku nr 807; 808; do druku nr 808; 809; do druku nr 809; do druku nr 809; 817; do druku nr 817; do druku nr 817; 819; do druku nr 819; 978, 978A
druki senackie nr 294, 294A, 294Z
Uchwała
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

druki sejmowe nr 748, do druku nr 748, 970
druki senackie nr 271, 271A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

druki sejmowe nr 938, 1044, do druku 1044
druki senackie nr 266, 266A
Uchwała
Materiał porównawczy
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Senat w dniu 30 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 341, do druku 341, do druku 341, do druku 341, 609, do druku 609, do druku 609, do druku 609, 1093, 1093A
druki senackie 278, 278A
Uchwała
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.
Senat w dniu 30 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 912 i 969, 969A
druki senackie 275, 275A
Uchwała
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 951, 596, do druku 596, do druku nr 596, do druku nr 596, 606, do druku 606, do druku nr 606, do druku nr 606,do druku nr 606, 664, dodruku 664, do druku nr 664, 815, do druku 815,do druku nr 815, do druku nr 815, 816,do druku 816, 906, do druku 906,do druku nr 906, 907, do druku nr 907, 1012, do druku 1012, 1013, do druku 1013, 1123, 1123-A
druki senackie nr 334, 334A
Uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw.
Senat w dniu 30 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1126, 1127, 1195, do druku 1195
druki senackie nr 332, 332A, 332Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 1071, 1141
druki senackie nr 312, 312A, 312Z
Uchwała
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.

druki sejmowe nr 893, do druku 893, 1089, 1089-A
druki senackie nr 277, 277A, 277Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.

druki sejmowe nr 950, 1061, do druku 1061, 1061 A
druki senackie nr 276, 276A, 276B, 276Z
Uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Senat w dniu 30 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 608, do druku nr 608, do druku nr 608, 1086, 1086-A
druki senackie nr 280, 280A, 280B, 280B-poprawiony, 280Z
Uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.

druki sejmowe nr 562, do druku nr 562, 1003, 1003A
druki senackie nr 281, 281A, 281Z
Uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

druki sejmowe nr 749, 1038
druki senackie nr 273, 273A, 273Z
Uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

22.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

druki sejmowe nr 350, do druku 350, 795
druki senackie nr 269, 269A
Uchwała
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

23.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
Senat w dniu 30 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 959, 1039
druki senackie nr 270, 270A, 270B
Uchwała
Opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

24.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe nr 851, do druku 851, do druku 851, do druku 851, 987
druki senackie nr 274, 274A
Uchwała
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

25.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Senat w dniu 30 października 2008 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

druki sejmowe nr 889, 1087
druki senackie nr 279, 279A
Uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

26.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.
Senat w dniu 30 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

Druki sejmowe nr 249, do druku nr 249, do druku nr 249, do druku nr 249, do druku nr 249, 935, 935 A
druki senackie nr 282, 282A
Uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

27.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Senat w dniu 30 października 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 206, 206S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

28.

Drugie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim.
Podczas debaty w dniu 30 października 2008 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

druki senackie nr 246, 246S
Więcej informacji o punkcie

 

29.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Senat w dniu 30 października 2008 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
druki senackie nr 207, 207S
Więcej informacji o punkcie

 

30.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Senat w dniu 30 października 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 168, 168S, 168X
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.