Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Zbigniewa Kruszewskiego

V kadencja