Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 29.11.2010 r

66. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

24 i 25 listopada 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania .
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.

druki sejmowe nr 3386, do druku nr 3386, 3541
druki senackie nr 1022, 1022 A, 1022 B, 1022 Z
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr  3387, 3482
druki senackie nr 1016, 1016 A
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.

druki sejmowe nr 2987, do druku nr 2987, 3402, 3402 A
druki senackie nr 1026, 1026 A, 1026 B, 1026 Z
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3433, 3513, 3513 A
druki senackie nr 1017, 1017 A
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

druki sejmowe nr 3423, 3481
druki senackie nr 1021, 1021 A, 1021 B, 1021 Z
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3206, do druku nr 3206, do druku nr 3206, do druku nr 3206, do druku nr 3206, 3440, 3440 A
druki senackie nr 1025, 1025 A
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

druki sejmowe nr 3349, 3505
druki senackie nr 1015, 1015 A, 1015 B
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

druki sejmowe nr 3143, 3450 3450 A
druki senackie nr 1023, 1023 A, 1023 Z
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3239, do druku nr 3239, do druku nr 3239, do druku nr 3239, 3507, 3507 A
druki senackie nr 1014, 1014 A, 1014 B
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

druki sejmowe nr 3456, do druku nr 3456, 3533
druki senackie nr 1018, 1018 A, 1018 B, 1018 Z
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy.
Podczas debaty w dniu 24 listopada 2010 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

druki senackie nr 936, 936 S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2009 roku.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. zapoznał się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2009 roku.

druk senacki nr 973
więcej informacji o punkcie

 

13.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM(2010) 537.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM(2010) 537.

druki senackie nr 1032, 1032 S
uchwała Senatu
więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM(2010) 539.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM(2010) 539.

druki senackie nr 1033, 1033 S
uchwała Senatu
więcej informacji o punkcie

 

15.

Odwołanie sekretarza Senatu. Senat w dniu 25 listopada 2010 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania sekretarza Senatu - odwołał z tego stanowiska senator Grażynę Annę Sztark.
druk senacki nr 1034
uchwała Senatu

 

16.

Wybór sekretarza Senatu.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarza Senatu - wybrał na to stanowisko senatora Sławomira Kowalskiego.

druk senacki nr 1035
uchwała Senatu

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.*
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3574, 3587
druki senackie nr 1039, 1039 A
uchwała Senatu
więcej informacji o punkcie

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Senat w dniu 25 listopada 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3542, do druku nr 3542, 3557
druki senackie nr 1040, 1040 A
uchwała Senatu
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z pierwszego dnia obrad w formacie pdf (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z drugiego dnia obrad w formacie pdf (wersja robocza)

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.