Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

druki sejmowe nr 3574, 3587

druki senackie nr 1039, 1039 A

Był to pilny, rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowelizacja wprowadza możliwość wypłaty zaliczek producentom rolnym, dotkniętym m.in. skutkami powodzi, na wsparcie inwestycji mających na celu przywracanie potencjału produkcji rolnej.

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 25 listopada 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2010 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 listopada 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1039 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Wojciechowski.