Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

druki sejmowe nr 3349, 3505

druki senackie nr 1015, 1015 A, 1015 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy dotyczą m.in.:

- przepisów o stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie,

- stworzenia podstawy dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia ws. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz rozszerzenia kompetencji Rady ds. Zdrowia Psychicznego (dotychczas Rady do Spraw Promocji Zdrowia Psychicznego),

- uprawnień rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego,

- usprawnienia postępowania w przedmiocie przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego.

Sejm uchwalił ustawę na 77 posiedzeniu w dniu 29 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Zdrowia,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 listopada 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 1015 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 1015 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.