Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych.

druki sejmowe nr 3542, do druku nr 3542, 3557

druki senackie nr 1040, 1040 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Ustawa ma na celu przekształcenie z dniem 1 stycznia 2011 r. COBORU z państwowej jednostki budżetowej posiadającej gospodarstwa pomocnicze w agencję wykonawczą z oddziałami terenowymi, co związane jest z likwidacją gospodarstw pomocniczych na mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 25 listopada 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2010 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 listopada 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1040 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.