Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

druki sejmowe nr 3433, 3513, 3513-A

druki senackie nr 1017, 1017 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowelizacja odnosi się do kwestii wydłużonego czasu pracy w PSP oraz zasad stosowania rekompensaty (w postaci ekwiwalentu finansowego lub możliwości odbioru czasu wolnego) za przedłużony czas pracy w określonym okresie rozliczeniowym .

Sejm uchwalił ustawę na 77 posiedzeniu w dniu 29 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2010 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1017 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.