Aktualności


  Termin składania wniosków na 2012 rok upływa
  30 listopada 2011 roku


 • Wizyta André Hamerskiego
 • Senat VII kadencji na rzecz Polonii i Polaków za granicą
 • Wsparcie oświaty na Litwie przez Senat VII kadencji
 • Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej
 • Uczestnicy Szkoły Liderów Polonijnych odwiedzą Senat
 • Uczestnicy Szkoły Liderów z wizytą w Senacie
 • XV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Dolny Śląsk 2011
 • Przedstawiciele Ruchu Quo Vadis Nova Polonio odwiedzili Senat
 • Wystawa "Historia polonijnego ruchu sportowego w latach 1887-2011"
 • Wręczenie nagród laureatom konkursu dla dzieci i młodzieży polonijnej "Być Polakiem"
 • Uczestnicy Szkoły Liderów Polonijnych w Senacie
 • Senat przeznaczył ponad 12 mln zł na tegoroczną polonijną akcję letnią dla ponad 12 tys. dzieci i młodzieży
 • Wizyta Sybiraków z Republiki Południowej Afryki w Senacie
 • Rekrutacja do III Szkoły Liderów Polonijnych
 • Dzień Polonii i Polaków za Granicą
 • Rok Polski i Nadrenii Północnej-Westfalii
 • Świąteczna pomoc Senatu dla rodaków na Wschodzie
 • 4.posiedzenie Zespołu Doradców Marszałka Senatu ds. Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej
 • Uczestnicy szkolenia "Euro dla Polonii" według krajów zamieszkania
 • Władysław Zachariasiewicz przekazał swoje zbiory do Archiwum Akt Nowych
 • Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej
 • Spotkanie Marszałka Senatu z Polakami na Syberii
 • NAGRODY MARSZAŁKA SENATU W KONKURSIE DLA DZIENNIKARZY - ROZDANE
 • Konferencja Środowisk Polonijnych "Nasza Wspólna Przyszłość" w Manchesterze
 • Komunikat Biura Polonijnego w sprawie wykazu organizacji wnioskujących o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r. i przyznanie dotacji na ich wykonanie
 • Słuchacze II Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych w Senacie
 • "Euro dla Polonii" - druga edycja szkolenia
 • Charakterystyka oświaty polskojęzycznej na terenie Republiki Litewskiej (pdf)
 • X Zjazd Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Krajów Europejskich MIDAS, Wilno, 7-8 maja 2010 roku
 • Wręczono Nagrody Polonii "Polonicus"
 • Dzień Polonii i Polaków za Granicą
 • Senat na rzecz Polonii w 2009 roku (pdf - wielkość pliku: 1,6 MB)
 • Rekrutacja do II Szkoły Liderów Polonijnych • Polonijna Rada Konsultacyjna