%1 Senat i Polonia

Archiwum - Senat i Polonia


  • Obwieszczenie szefa Kancelarii Senatu z dnia 11 stycznia 2007 r.
    w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych
    poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006


  • Zlecanie zadań państwowych w ramach opieki nad Polonią w 2007 r.
  • Zlecanie zadań państwowych w ramach opieki nad Polonią w 2006 r.
  • Zlecanie zadań państwowych w ramach opieki nad Polonią w 2005 r.

  • VI kadencja - Senat i Polonia
  • V kadencja - Senat i Polonia