Słuchacze II Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych w Senacie

24 czerwca 2010 roku czterdziestu dziewięciu słuchaczy II Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych wzięło udział w spotkaniu z Bogdanem Borusewiczem, marszałkiem Senatu, Markiem Ziółkowskim, wicemarszałkiem Senatu oraz senatorem Łukaszem Abgarowiczem, wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Podczas spotkania, w którym udział wzięli prof. Zbigniew Pełczyński, prezes Stowarzyszenia Szkoła Liderów w Warszawie, Przemysław Radwan-Röhrenschef, dyrektor generalny tego Stowarzyszenia, mówiono o tworzeniu i prowadzeniu organizacji polonijnych. Wiele uwagi poświęcono organizacji migrantów poakcesyjnych, polonijnej przedsiębiorczości oraz oświaty polskiej w krajach zamieszkania uczestników Szkoły. Spotkanie było również okazją do podsumowania dwudziestolecia działalności Senatu RP na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

W drugiej edycji warsztatów edukacyjnych, rozwijających umiejętności liderskie w środowiskach polonijnych uczestniczyli słuchacze z Niemiec, Francji, Łotwy, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Czarnogóry i Macedonii. W tym roku warsztaty skierowane były do osób w wieku 20 - 35 lat, które miały doświadczenie w działalności polonijnej lub społecznej, były już liderami lub miały potencjał, by się nimi stać.

Idea kontynuowania międzywojennej tradycji szkolenia liderów polonijnych w Polsce narodziła się 23 czerwca 2008 roku, podczas posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII kadencji. Pomysłodawcą wznowienia szkolenia był Władysław Zachariasiewicz, członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej, wybitny działacz społeczno-polityczny Polonii amerykańskiej, ostatni żyjący członek Światowego Związku Polaków z Zagranicy "Światpol". Pełniąc funkcję kierownika Wydziału Młodzieży tej organizacji był odpowiedzialny za program szkoleniowy młodych przywódców polonijnych, oraz za roczny "Kurs wiedzy o Polsce", którego uczestnikami było pięćdziesięciu przyszłych potencjalnych liderów, pochodzących z większych skupisk polonijnych.

Szkolenie liderów polonijnych realizowało po raz pierwszy Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie w roku 2009. Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 11 lutego 2009 roku zdecydowało o wsparciu projektu Stowarzyszenia I Szkoła Liderów Polonijnych, który został objęty patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

I Szkoła Liderów Polonijnych była projektem o charakterze edukacyjnym. Program szkoły, obejmujący cykl warsztatów, wykładów i wizyt studyjnych, był adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy Zachodniej. Program Szkoły był ukierunkowany na działania wspierające rozwój kompetencji liderskich uczestników, wzmocnienie ich więzi z Polską oraz tożsamości narodowej, a także kreowanie postaw obywatelskich.

O zleceniu zadania II Szkoła Liderów Polonijnych Prezydium Senatu zdecydowało 18 lutego 2010 roku. Celem projektu było wsparcie potencjału liderskiego słuchaczy, aby skuteczniej działali w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Program nastawiony był także na wzmacnianie więzi z Polską, przez przybliżenie uczestnikom polskiej rzeczywistości. Organizatorzy Szkoły mają nadzieję, że absolwenci programu będą współpracować przy realizacji projektów z innymi organizacjami polonijnymi oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami w Polsce.