PRZEDSTAWICIELE RUCHU QUO VADIS NOVA POLONIO ODWIEDZILI SENAT

Są młodzi, nastawieni na sukces, mają chęć działania i ambicję zjednoczenia młodej Polonii z całego świata. To Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, którzy stworzyli ruch Quo Vadis (QV). Grupka delegatów i organizatorów tego ruchu 5 i 7 lipca 2011 r. odwiedziła Senat, gdzie spotkała się z Bogdanem Borusewiczem, marszałkiem Senatu, senatorami z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Delegaci i organizatorzy III Międzynarodowej Konferencji Młodych Liderów Polonijnych, która odbyła się w Toronto w dniach 13 -15 maja 2011 r. przybyli do Polski, aby opowiedzieć o efektach konferencji oraz, by w kraju przodków zabiegać o poparcie dla ruchu młodej Polonii - powiedział doradca QV, wiceprezes ds. młodzieży Kongresu Polonii Kanadyjskiej Jerzy Barycki.

Ruch rozwija się od 2009 r. Wtedy zorganizowana została pierwsza konferencja w Ottawie. Jej ideą było: wspólne dziedzictwo, jedność, wyłanianie i kształtowanie liderów. Brało w niej udział 117 delegatów z całej Kanady, głównie studentów. Trzecia edycja już miała wymiar międzynarodowy i przekształciła się w ruch młodych ludzi z Ameryki i Europy, już nie tylko studentów, ale osób, które pracują i robią kariery w biznesie, w lokalnej polityce krajów zamieszkania, a jednocześnie chcą budować mosty z krajem swoich przodków.

"To młodzi ludzie, którzy doskonale wiedzą, czego chcą" - mówił J. Barycki. Dodał, że budują sieć kontaktów, organizacje społeczne, zamierzają realizować wspólne projekty. Po trzeciej konferencji trwają intensywne prace nad stworzeniem międzynarodowej reprezentacji środowisk młodych liderów polonijnych. Jej celem będzie budowa silnego środowiska polonijnego. Obecnie, korzystając z nowoczesnych technologii informatycznych pracują nad utworzeniem platformy komunikacji liderów polonijnych z całego świata.

Młodym Kanadyjczykom polskiego pochodzenia, którzy są dobrze wykształceni, zintegrowani ze społeczeństwem kanadyjskim udało się wylansować modę na polskość. To spaja młodych ludzi, a jednocześnie sprawia, że są najlepszymi promotorami Polski za granicą. Obecnie ruch, który zaczyna mieć wymiar międzynarodowy ma jeszcze większe możliwości działania.

Niezwykle cenne jest w tym ruchu to, że korzysta z doświadczenia "starej emigracji". To stwarza szansę, na przezwyciężenie podziałów wśród Polonii i płynne przekazanie przywództwa w organizacjach polonijnych młodym ludziom.

Ruch młodych Kanadyjczyków polskiego pochodzenia już w czasie drugiej konferencji zyskał silne wsparcie i impuls do działania w postaci szkolonych m.in. w Polsce liderów polonijnych. Od trzech lat, ze środków Senatu RP realizowany jest przez Stowarzyszenie "Szkoła Liderów" projekt skierowany do młodych, aktywnych społecznie i politycznie przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Szkoła do końca 2010 liczyła 122 absolwentów, którzy tworzą polskie lobby w krajach zamieszkania.

Senator Andrzej Person, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą podkreślił, że Polonia i Polacy za granicą stanowią ogromny kapitał dla naszego kraju. Ci, którzy pracują i zdobywają pozycję w krajach zamieszkania są najlepszą promocją i wizytówką naszego państwa. Zależy nam na tym, by młodzi ludzie wychowani, wykształceni już za granicą nie tracili związków z Polską, by zasilali i tworzyli elity w krajach, z którymi związali swoje losy. Dlatego Senat RP za pośrednictwem organizacji pozarządowych od początku wspiera konferencje Quo Vadis, "Szkołę Liderów Polonijnych". Te przedsięwzięcia wpisują się znakomicie w politykę Senatu wobec Polonii, która działa m.in. na rzecz wzmocnienia i jedności ruchu polonijnego.

Organizatorami III konferencji Quo Vadis było Young Polish Canadian Professionals Association (YPCPA), Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie (PISK) oraz Stowarzyszenie Studentów z Uniwersytetu Toronto (PSA). Trzecia konferencja odniosła sukces dzięki pracy organizatorów w tym m.in.: Natalii Kusendowej, Marcina Grządki, Macieja Batora, dyrektora Stowarzyszenia Emigracji Polskiej z Irlandii, który zajmował się koordynacją delegatów z Europy.

Kolejna konferencja Quo Vadis 4 planowana jest w przyszłym roku w Nowym Jorku.