• Zarządzenie nr 15 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zasad postępowania Kancelarii Senatu w sprawach wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie dotacji na ich wykonanie


  • Uchwała nr 252 Prezydium Senatu z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie określenia kierunków działań oraz priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 roku


  • Uchwała nr 30 Prezydium Senatu z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą


  • Uchwały Prezydium Senatu VII kadencji


  • Prace Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą