Wręczono Nagrody Polonii "Polonicus"

1-3 maja 2010 roku w Akwizgranie w Niemczech obchodzono Europejski Dzień Polonii. W ramach obchodów, 1 maja, w przeddzień światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą, w Sali Koronacyjnej ratusza w Akwizgranie wręczono nagrody Polonii - "Polonicus". To wyróżnienie ustanowione zostało w ubiegłym roku przez Kongres Polonii Niemieckiej. Patronat nad nagrodą w 2010 roku objął Marek Prawda, ambasador Polski w Niemczech.

Nagroda "Polonicus" przyznawana jest w kategoriach: kultury, organizacji życia polonijnego oraz dialogu polsko-niemieckiego lub europejskiego. Jej celem jest uhonorowanie wybitnych przedstawicieli Polonii, którzy swoją postawą, działalnością i twórczością budzą szacunek i podziw, a dla innych mogą być wzorem do naśladowania i czynnikiem mobilizującym do intensywnej współpracy.

Laureatką nagrody "Polonicus" w kategorii kultury, za szczególne umiłowanie muzyki polskiej, została prof. muzyki Zofia Wisłocka dyrygentka i kompozytorka, profesor w klasie fortepianu, skrzypiec i muzyki kameralnej, w akademiach muzycznych w Belgii.

W kategorii organizacji życia polonijnego nagrodę otrzymał prof. Piotr Małoszewski przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, wieloletni organizator życia społecznego Polonii skupionej wokół Polskiej Misji Katolickiej w Monachium.

Prof. Władysław Bartoszewski otrzymał statuetkę "Polonicus" w kategorii dialogu polsko-niemieckiego. Polonia podziękowała profesorowi za wszystko, co zrobił dla dialogu polonijno-niemieckiego i paneuropejskiego.

Polonia niemiecka wyraziła również wdzięczność prof. Jerzemu Buzkowi za entuzjazm i budowę "Wspólnej Europy" oraz podniesienie rangi Polski w Unii Europejskiej. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego został laureatem honorowej nagrody "Polonicus".