Wydarzenia - Senat RP

Świąteczna pomoc Senatu dla rodaków na Wschodzie

Ponad 625 tys. zł przeznaczył w 2010 r. Senat na świąteczną pomoc dla Polaków na Wschodzie. Dzięki tej kwocie sfinansowane zostały akcje i inicjatywy podejmowane przez organizacje, stowarzyszenia i fundacje, a nawet klub sportowy. Jej największą część otrzymała Caritas Polska na paczki świąteczne dla 1000 Polaków na Białorusi, 1000 na Ukrainie i 500 na Litwie.

Na zlecenie Prezydium Senatu oprócz Caritas takie akcje realizują też Fundacja "Oświata Polska za Granicą", Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" ("Świąteczna Paczka"), Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin "Razem" z Zabrza ("Paka dla Polaka"), Stowarzyszenie "Nasza Gmina" w Dulczy Małej, Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, białostocka Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny ("Podarujmy Dzieciom Święta"). Świąteczne paczki dotrą do Polaków na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i w Obwodzie Kaliningradzkim. Pomoc przekazywana jest przez parafie, szkółki sobotnie, szkółki parafialne, organizacje polskie.

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce dzieciom" w Gdyni od 18 lat zaprasza dzieci polskie z sierocińców na Litwie - Szkoły Internatu nr 3 w Nowej Wilejce, Domu Dziecka nr 3 w Wilnie, Solecznikowskiego Domu Dziecka, aby spędziły Święta Bożego Narodzenia u rodzin na Pomorzu.

Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie oraz Międzyszkolny Klub Sportowy "PADWA" w Zamościu przygotowują programy integracyjne dla uczniów szkół polskich z Litwy i Ukrainy. W Zamościu odbędą się I Mikołajkowe Spotkania z Polską, w których wezmą udział uczniowie miejscowych szkół wraz z dziećmi i młodzieżą polską z Ukrainy, uczęszczającą do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej we Lwowie i zrzeszoną wokół Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta na Rówieńszczyźnie. W Częstochowie odbędzie się "Polonijna integracyjna gwiazdka na sportowo", w której uczestniczyć będą uczniowie z 11 szkół polskich rejonu solecznickiego na Litwie.

Podczas pakowania i transportu paczek z organizacjami współpracują liczni wolontariusze. Mając wsparcie Senatu, organizacje często przeprowadzają społeczne akcje zbiórki darów, mobilizując w ten sposób Polaków w kraju. W trakcie takich zbiórek niejednokrotnie udaje się zebrać biblioteczkę polskiej literatury pięknej. W akcje pomocy Polakom na Wschodzie angażują się także władze lokalne oraz sponsorzy prywatni.

Wiele spotkań opłatkowych zaplanowano w ramach działalności organizacji polskich w świecie oraz punktów nauczania przedmiotów ojczystych. Wydarzenia te, integrujące społeczność polską poza granicami kraju, odbywają się zwykle w siedzibach organizacji. Utrzymanie infrastruktury i bazy lokalowej oraz działalność programowa wielu z nich także znajduje wsparcie ze środków Senatu.